Sunday, December 9, 2012

Rendez-vous Haitien

Nan emisyon sa a Jafrikayiti (Jean St Vil) chita pale ak otE Jeb Sprague ki pibliye "Paramilitarism and the Assault on Democracy in Haiti", yon liv ki bay anpil detay sou kanpay militE ki makonnen ak koudeta 29 fevriye 2004 la. Sprague te pale ak alatEt mEsenE yo, Louis Jodel Chamblain, Judy C. Roy, ak anpil plis. Li te resevwa plizyE dokiman klasifye nan men gouvEnman Meriken ki ede li konprann pi byen nan ki kondisyon mEsenE yo t ap opere sou teritwa Dominiken depi anvan Aristide te prete sEman kom Prezidan nan ane 2001.

No comments:

Post a Comment